Praha bezpečně online 2013

Praha 5 - Praha 6 - Praha 7 - Praha 14

BEZPEČNĚ ONLINE

Komunitní prevence kybernetické kriminality páchané na dětech a dětmi

Národní centrum bezpečnějšího internetu realizuje v roce 2013 vzdělávací a osvětové projekty v oblasti prevence elektronického násilí a kyberkriminality pro 4 pražské městské části. Projekty jsou komunitně zaměřené, pracují s odborníky, dětmi a veřejností ve stejném čase a lokalitě. Realizace: červen – prosinec 2013.
Obsah projektu

Na každé městské části ze zúčastněných proběhne:

1. Specializované vzdělávání profesionálů městské části

2. Osvětové semináře pro rodiče

3. Semináře primární prevence pro žáky škol zřizovaných městskou částí

Specializované vzdělávání profesionálů městské části

Čtyřdenní výcvik pro odborníky městské části, kteří se s problematikou mohou setkat a řeší ji ve své praxi. Program místní prevence kybernetické kriminality a dalších rizikových jevů je určen pro:

  • řídící a pedagogické pracovníky základních škol zřizovaných městskou částí,
  • místního koordinátora prevence kriminality,
  • sociální pracovníky OSPOD,
  • pracovníky místní pedagogicko – psychologické poradny,
  • zástupce neziskových organizací, které se zabývají prevencí rizikových a sociálně patologických jevů.

Semináře jsou zaměřeny na školskou a sociální praxi. Výstupem je místní síť kvalifikovaných a propojených odborníků pracujících s dětmi a mládeží. K tématům vystoupí řada odborníků z praxe prevence, řešení a krizové pomoci v oblasti online bezpečnosti a kybernetické kriminality. Účastníci získají certifikát o absolvování programu akreditovaného MŠMT. Celkem proběhne 12 celodenních seminářů pro 120 profesionálů.

Osvětové semináře pro rodiče

Celovečerní semináře zprostředkují rodičům informace o rizicích, která hrozí dětem při užívání internetu a online komunikaci, zvýší jejich pozornost k těmto rizikům a podpoří je v diskusi s dětmi, využívání bezpečnostních nástrojů a dohledu nad online aktivitami svých dětí. Na semináři rodiče získají pracovní sešit pro děti, informační sešit s přehledem základních informací a kontaktů na pomáhající pracoviště a přehled nástrojů rodičovské kontroly. Dle zkušeností se semináře účastní cca 20-30 rodičů. Cílená propagace a nábor cílových skupin proběhne ve spolupráci s danou městskou částí a místními periodiky.

Celkem proběhne 30 večerních seminářů pro minimálně 600 rodičů a další veřejnost (rodiče menších děti, prarodičům apod).

Semináře primární prevence pro žáky základních škol

Dvouhodinové preventivní semináře zaměřené na prevenci kybernetické kriminality a násilí pro žáky 2. stupně základních škol zřizovaných městskou částí.

Žáci získají přehled o rizicích internetu a online komunikace a zásadách bezpečného a etického užívání moderních technologií. Program zvýší citlivost dětí k elektronickému násilí, k prožívání obětí takového násilí a potřebě pomoci. Žáci získají důležité informace, jak se zachovat a chránit v případě výskytu krizové situace spojené s online patologií a kde získají pomoc. Celkem proběhne 170 seminářů, pro 41 škol, 4250 žáků.

Více informací o projektu Praha bezpečně online 2013 se můžete dozvědět na webových stránkách zde.