Erasmus+

Národní centrum bezpečnějšího internetu Digital Skills for Youth Programme

Digital Skills for You(th) – Digitální dovednosti pro mládež

Trvání: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018

Financování: Erasmus+

Cíl: Kombinovaný kurz pro pracovníky s mládeží zaměřený na posílení digitálních dovedností

O projektu

Význam internetu a sociálních sítí v životě mladých lidí neustále stoupá. Využívají jej intenzivně a poměrně rychle si osvojují elektronická zařízení a nejnovější formy digitálních médií. Mnoha mladým lidem, obzvláště ze sociálně ohrožených skupin, chybí schopnost plně využít potenciál digitálních technologií v každodenním životě. Právě v těchto případech můžou nahradit roli rodiny škola, sociální pracovníci, preventisté a další odborníci pracující s mládeží.

Digitální gramotnost ještě stále není integrována ve vzdělávacích programech zaměřených na sociální práci. Stejně tak ani neexistuje institucionalizovaná a systematická podpora dalšího vzdělávání digitální problematiky pro pracovníky s mládeží. Projekt Digital Skills for Yout(th) má za cíl vyvinout a odzkoušet vzdělávací kurz v kombinované formě běžné výuky a e-learningu, který by pomohl překonat mezery mezi vzdělávacími programy a realitou. Primární cílovou skupinou kurzu jsou odborníci pracující s mládeží, zejména pak ze sociálně ohrožených skupin.

Projekt se zavázal vytvořit možnost kvalifikace, která je přenositelná a může být zakomponována do institucionalizovaných národních struktur, aby se zajistila udržitelnost. Udržet tempo rychlého vývoje a inovací internetu a jeho služeb, vidíme jako jeden z nejnáročnějších úkolů ve vzdělávání v nadcházejících letech.

Partneři

Stiftung Digitale-Chancen, Německo (koordinátor)

Fundación Esplai, Španělsko

Národní centrum bezpečnějšího internetu, ČR